Εντατική Αλληλεπίδραση – Intensive Interaction

Η Εντατική Αλληλεπίδραση είναι μία προσέγγιση που δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση των κοινωνικών και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στα άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες στις συγκεκριμένες δεξιότητες. Πρόκειται για μία μέθοδο με μεγάλη ευελιξία, καθώς απευθύνεται σε ανθρώπους ανεξάρτητα από την ηλικία ή το ποσοστό δυσκολίας που μπορεί να παρουσιάζουν και υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμοστεί στις εξατομικευμένες ανάγκες του καθενός. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η κατανόηση και η ανάπτυξη των βασικών αρχών της επικοινωνίας.Οι βασικές αρχές της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης χτίζονται από τη γέννηση του βρέφους και ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Ο κοινός παρονομαστής των δυσκολιών στις αναπτυξιακές διαταραχές είναι η μειωμένη κοινωνική επικοινωνία. Η Εντατική Αλληλεπίδραση ουσιαστικά υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων γίνεται με ένα φυσικό τρόπο μέσω του αλληλεπιδραστικού παιχνιδιού, όπως ακριβώς κάνουν οι γονείς με τα βρέφη.Ουσιαστικά, πρόκειται για μία διαδικασία που είναι γενετικά προγραμματισμένη και το βρέφος μπορεί όχι μόνο να ‘ζητήσει’ αυτό που χρειάζεται από τους φροντιστές του, αλλά μπορεί κιόλας να καθοδηγήσει το χτίσιμο της σχέσης τους. Το βρέφος μέσα από διάφορους τρόπους, όπως είναι το κλάμα, η βλεμματική επαφή, οι κινήσεις του σώματος ή οι εκφράσεις του προσώπου, το κοινωνικό χαμόγελο, οι ήχοι που παράγει κ.α., προσελκύει την προσοχή και μπορεί έτσι να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. 

Κλινικά συμπτώματα δυσλειτουργίας αισθητηριακής επεξεργασίας

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 Τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά τον όρο αισθητηριακή ολοκλήρωση (Α.Ο). Τι είναι όμως η Α.Ο;;;


 
     Η Α.Ο. είναι θεωρία και θεραπευτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από την Dr.Ayres, Εργοθεραπεύτρια και Νευροεπιστήμονα, στην Αμερική τη δεκαετία του 70΄. Είναι μια νευροβιολογική διαδικασία που  οργανώνει τις αισθήσεις από το περιβάλλον και το σώμα μας με στόχο την αποτελεσματική χρήση του σώματός μας σε αυτό. Η θεωρία της Α.Ο. χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ εγκεφάλου και συμπεριφοράς, εξηγεί γιατί ανταποκρινόμαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε μια αίσθηση και πως αυτή η ανταπόκριση επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. 

    Μιλάμε λοιπόν για λήψη, επεξεργασία και την ερμηνεία των πληροφοριών που εισέρχονται από το περιβάλλον μέσω αισθητηριακών συστημάτων. Λέγοντας αισθητηριακά συστήματα εννοούμε: όραση-οπτικό, ακοή-ακουστικό, γεύση-γευστικό, όσφρηση-οσφρητικό και υπάρχουν άλλα τρία συστήματα στα οποία εστιάζει η Α.Ο. που είναι το αιθουσαίο, το ιδιοδεκτικό και το απτικό. Η διασύνδεσή τους αρχίζει να σχηματίζεται πριν τη γέννηση και συνεχίζεται να αναπτύσσεται καθώς το άτομο ωριμάζει και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον.

Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής

Η ψυχοκινητική αγωγή, ως παιδαγωγική πράξη, αποτελεί βάση και πυρήνα, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού. Στοχεύοντας κατά την πρακτική της στην κίνηση, τη νόηση και το συναίσθημα, προσφέρει μια σφαιρική δράση, που περιβάλλει τον συμμετέχοντα και προωθεί την πολύπλευρη ανάπτυξή του, με τρόπο φυσικό και αλληλένδετο.

Η ψυχοκινητικότητα, ως τομέας δράσης, εστιάζει στο πώς θα καλλιεργήσει παράλληλα μέσω της κίνησης, μεθοδευμένα και ταυτόχρονα ευχάριστα, γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες.        Δεν διαχωρίζει την ανάπτυξη και δεν την  τμηματοποιεί. Αντιθέτως, κάθε τομέας δεξιοτήτων δρα ως εργαλείο στήριξης και ανάπτυξης του άλλου.


 

Έτσι, συχνά, η ψυχοκινητική αγωγή ξεκινά από την κίνηση αλλά πολλές φορές καταλήγει σε αυτή. Μέσα από τις ψυχοκινητικές δραστηριότητες, το παιδί μαθαίνει να βιώνει το σώμα του, γνωρίζοντας τα μέλη του και τη διαφοροποιημένη δράση τους, οργανώνεται στο χώρο (ως προς τα αντικείμενα και τα πρόσωπα), συνειδητοποιεί την αμφιπλευρικότητα και ενισχύει την επικρατέστερη πλευρά του, γνωρίζει τις έννοιες του χώρου και προσανατολίζεται σε αυτόν, καλλιεργεί το χρονικό του προσανατολισμό και προετοιμάζεται για τη γραφή.

Ανακοίνωση Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

 


 Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε, ότι σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2020, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση από τον EΟΠΥΥ . Σύμφωνα με αυτή έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και υποβολής εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας  Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (GOV.GR) για την κατηγορία παροχών  Ειδικής  Αγωγής ( Λογοθεραπεία/ Εργοθεραπεία) για παιδιά και εφήβους.

Ομάδες Εφήβων

 

Όταν το άτομο βρίσκεται στην εφηβεία, βιώνει μία έντονα κοινωνική περίοδο της ζωής του, κατά την οποία δοκιμάζει διάφορες μορφές αλληλεπιδράσεων με άλλα άτομα, καθώς «ρυθμίζει» τις κοινωνικές του στάσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, συχνά οι σχέσεις με τους γονείς και άλλα πρόσωπα κύρους δοκιμάζονται, αφού ο έφηβος καλείται να βρει τη δική του «φωνή» και ταυτόχρονα να διαχειριστεί πολλά και έντονα (και συχνά πρωτόγνωρα) για τον ίδιο συναισθήματα, τα οποία τον κατακλύζουν. Επίσης, θα πρέπει να βρει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συναισθηματικών προκλήσεων, των αλλαγών στο σώμα του και των σχολικών (και εξωσχολικών) υποχρεώσεών του. Πώς θα μπορούσε αυτό το άτομο, το οποίο βρίσκεται εν μέσω μιας συναισθηματικής καταιγίδας να βοηθηθεί και όχι μόνο να μη φτάσει στην εξουθένωση αλλά και να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;


Σύμφωνα με έρευνες (Wood, 2009· Arias-Pujol & Anguera, 2017), οι ομάδες εφήβων αποτελούν μία πολύ καλή δίοδο έκφρασης και εκφόρτισης συναισθημάτων σε ασφαλές περιβάλλον, καθώς και πρόσφορο έδαφος για κοινωνική μάθηση μέσω της παρατήρησης και αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Ακόμη, μέσω της ενεργού συμμετοχής, της ψυχοεκπαίδευσης και της ενθάρρυνσης από τον ειδικό αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, οι έφηβοι αποκτούν γνώσεις και κατακτούν δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν σε οποιαδήποτε φάση της μετέπειτα ζωής τους.

Πιο αναλυτικά, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης οι έφηβοι ενημερώνονται σχετικά με διάφορες δυσκολίες ή ξεχωριστές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στην ψυχική του υγεία. Ακόμη, μαθαίνουν τεχνικές και μεθόδους συναισθηματικής αυτορρύθμισης και εκφόρτισης με στόχο την επίτευξη της ψυχικής ισορροπίας και ευημερίας, και τους δίνεται η ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα παραπάνω.

Επιπλέον, υπό την καθοδήγηση του ειδικού ψυχικής υγείας, δημιουργείται ένα κλίμα αποδοχής, όπου κάθε έφηβος μπορεί να εκφραστεί άνετα και να μοιραστεί οποιονδήποτε προβληματισμό ή ζήτημα που τον απασχολεί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σταδιακά, καθώς οι έφηβοι-συμμετέχοντες αποκτούν μεγαλύτερη οικειότητα μεταξύ τους και με τον ειδικό που συντονίζει την ομάδα, καλλιεργείται το αίσθημα ενότητας και η αίσθηση του ανήκειν. Έτσι, η ομάδα γίνεται όλο και πιο ενωμένη και τα μέλη της απολαμβάνουν όλο και περισσότερη ασφάλεια.

Τα παραπάνω αποτελούν πρόσφορο έδαφος για κοινωνικοποίηση και εκμάθηση υγιών μοτίβων κοινωνικών σχέσεων. Έχοντας αυτές τις θετικές αναπαραστάσεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ο έφηβος μπορεί σταδιακά να αποκτήσει εργαλεία κοινωνικής σύνδεσης και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, ο συντονιστής της ομάδας παρατηρεί και καταγράφει τις δυναμικές που εξελίσσονται εντός της, με στόχο να τις αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς την εξυπηρέτηση των στόχων της ομάδας.

Σε συνδυασμό με όλα τα προαναφερθέντα, η συμμετοχή σε ομάδες εφήβων αποτελεί ένα δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο να περνά ο έφηβος το χρόνο του, ενώ παράλληλα του δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τους συνομήλικούς του. Του δίνεται, κοντολογίς, μία χρήσιμη πυξίδα για να μπορέσει να αναδυθεί ψυχικά υγιής και ακόμη πιο ικανός από την ψυχική καταιγίδα στην οποία τον βρήκαμε στην αρχή.

Στόχος κάθε παρέμβασης ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους, είναι να δημιουργηθούν γενιές ψυχικά υγιείς για έναν πληθυσμό με ικανότητες αυτορρύθμισης και διαχείρισης συναισθημάτων, με γνώση για τους φορείς από όπου μπορούν να δεχθούν βοήθεια, εξαλείφοντας το στίγμα γύρω από τις ψυχικές ασθένειες ή τις συναισθηματικά δύσκολες στιγμές που ενδέχεται να βιώσουν. Όλα αυτά, πάντα με συμμάχους τους γονείς και τους ειδικούς ψυχικής υγείας!

 

                                                            Αγγελική Δασκαλάκη, Ψυχολόγος MSc.

                                                              


 

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Arias-Pujol, E., & Anguera, M. T. (2017). Observation of Interactions in Adolescent Group Therapy: A Mixed Methods Study. Frontiers in psychology, 8, 1188

Cramer-Azima F. J. (2002). Group psychotherapy for children and adolescents, in Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook, Philadelphia, PA: Lippincott Williams Wilkins

Dies, D. R. (1996). The unfolding of adolescent groups: A five-phase model of development. In P. Kymissis & D. A. Halperin (Eds.), Group therapy with children and adolescents (pp. 35-53). Washington, DC: American Psychiatric Press

Hoag M. J.  & Burlingame G. M. (1997· 2009) Evaluating the Effectiveness of Child and Adolescent Group Treatment: A Meta-Analytic Review, Journal of Clinical Child Psychology, 26:3, 234-246

Maclennan, B. W. & Dies, K. R. (1992). Group counseling and psychotherapy with adolescents. New York, NY: Columbia University Press

Wood, D. (2009). Group Therapy for Teens: Clinical Paper. Mental Health Matters. Ανακτήθηκε από: https://mental-health-matters.com/group-therapy-for-teens-clinical-paper/

Καλό Καλοκαίρι 2020!!!!!

«Ιθάκη»

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,

τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,

τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,

αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή

συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,

τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,

αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

 

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.

Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι

που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά

θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·

να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,

και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,

σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,

και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,

όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·

σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,

να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.

 

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.

Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.

Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.

Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·

και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,

πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

 

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.

Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.

Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.

 

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.

Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,

ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.

 

Κ.Π. Καβάφης

 

Ομάδες Εφήβων & Γονέων

Ομάδες Εφήβων

 •    Ψυχοεκπαίδευση εφήβων
 •    Επεξεργασία διαφόρων θεμάτων  και προβληματισμών σε ομαδικό επίπεδο
 •  Δημιουργία ασφαλούς πλαισίου που ευνοεί την έκφραση, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση
 • Θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και δημιουργία αισθήματος ενότητας
 • Εξερεύνηση δυναμικών σε ενδο-ομαδικό επίπεδο και δημιουργική εργαλειοποίησή τους
 •  Δημιουργικός τρόπος να περνά ο έφηβος το χρόνο του, γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό του και συνομήλικούς τουΟμάδες Γονέων

 •  Ψυχοεκπαίδευση γονέων σχετικά με τα αναπτυξιακά στάδια, την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και άλλα σημαντικά θέματα
 •    Κατάκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης απαιτητικών καταστάσεων, οριοθέτησης, κ.α.
 •  Έυρεση αποτελεσματικών και κατάλληλων τρόπων επικοινωνίας, τόσο με τα παιδιά, όσο και μεταξύ γονέων
 •  Παροχή ασφαλούς πλαισίου, μέσα στο οποίο οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους και να ακούσουν τις εμπειρίες άλλων γονέων
 •    Καλλιέργεια αισθήματος ενότητας και συνεργατικής μάθησης

Καλοκαίρι και παιχνίδι με τα παιδιά μας!!!

Καλοκαίρι με τα Παιδιά μας !!!


Το καλοκαίρι που όλοι περιμέναμε ήρθε επιτέλους!!! Μετά από μία τόσο δύσκολη περίοδο, που περάσαμε μικροί και μεγάλοι, ας προσπαθήσουμε  να περάσουμε ένα όσο πιο ανέμελο, ξέγνοιαστο και όμορφο καλοκαίρι γίνεται.

Κάτι καινούργιο στη ζωή μας ¨Κορονοιός και μένουμε σπίτι¨

                                                 

    Ο κορονοιός έχει χαρακτηριστεί και επίσημα, ως πανδημία, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ένα από τα πρώτα δραστικά μέτρα της κυβέρνησης, ήταν το κλείσιμο όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Εικόνες και έννοιες πρωτόγνωρες εισέβαλαν στην καθημερινότητά μας, δημιουργώντας πρωτόγνωρα συναισθήματα σε μικρούς και μεγάλους. Εμείς, ως ενήλικες, οφείλουμε αφενός να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και αφετέρου να διαφυλάξουμε την σωματική και την ψυχική υγεία των παιδιών.


    Ένα πρώτο βήμα είναι η σωστή ενημέρωση των παιδιών, αφού πρώτα έχουμε φιλτράρει τους δικούς μας φόβους. Σε ένα πρώτο επίπεδο λοιπόν, προσαρμόζουμε το λεξιλόγιο μας στο γνωστικό επίπεδο του παιδιού και του παρέχουμε επαρκή πληροφόρηση, κυρίως εστιασμένη στις οδηγίες προσωπικής υγιεινής. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι τα παιδιά, την κρίσιμη αυτή ώρα, έχουν ανάγκη από ένα δομημένο πρόγραμμα, μια ρουτίνα, έτσι ώστε να αισθάνονται ασφάλεια.


    Είναι καλό κατά καιρούς να ξεφεύγουμε από το πρόγραμμά μας, με δεδομένο όμως ότι ο χρόνος που περνούν στο σπίτι τους είναι πλέον πάρα πολύς, θα ήταν αρκετά ωφέλιμο να φτιάξουμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα, με σαφείς δράσεις μέσα στην ημέρα. Το πρόγραμμα μπορεί να αποφασιστεί από κοινού αλλά και να αλλάζει όταν κρίνεται απαραίτητο. Στη συνέχεια, σας παραθέτουμε προγράμματα και δραστηριότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.


Επισημαίνουμε ότι τα προγράμματα αυτά είναι ενδεικτικά και στόχο έχουν την δημιουργική απασχόληση των παιδιών καθώς και την αποφυγή του αισθήματος ανηδονίας.
    Επίσης στα πιο μικρά παιδιά, μπορούμε να κολλήσουμε καρτέλες, με σύντομες οδηγίες και με εικονογράφηση (π.χ. βάζουμε στον νιπτήρα εικόνα που να τους θυμίζει να πλένουν πάντα και σωστά τα χέρια τους ή στην πόρτα της εισόδου εικόνα που να συμβολίζει να βγάλουν και να αφήσουν τα παπούτσια τους έξω και να αλλάξουν τα ρούχα τους).
    Τέλος δεν ξεχνάμε να παρακινούμε τα παιδιά μας να εκφράζουν τα αρνητικά τους συναισθήματα (άγχος, θυμός κ.α.) μέσα από την ζωγραφική τους, τις χειροτεχνίες τους, την ανάγνωση βιβλίων, την δημιουργία από κοινού ιστοριών κ.α. Όσο «μένουμε σπίτι» ας εκμεταλλευτούμε αυτήν την περίοδο, για να περάσουμε πιο δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά, να επαναπροσδιορίσουμε τις στάσεις και τις αξίες μας στη ζωή και να παραμείνουμε αισιόδοξοι, γενναίοι και παραγωγικοί! Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να βγούμε νικητές!!!

                                                                                                    Ζαλογιάννη Παναγιώτα Ψυχολόγος
                                                                                                    Σταμάτη Νίκη Λογοθεραπεύτρια

Στάδια Ανάπτυξη Λόγου

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου

 

           Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Η ανάπτυξη του λόγου είναι μια πολύπλοκη και προοδευτική διαδικασία.

Σε κάθε παιδί ο λόγος εμφανίζεται αυτόματα. Το παιδί από τη γέννηση του είναι εφοδιασμένο με ένα γλωσσικό εξοπλισμό, ο οποίος του επιτρέπει να εμφανίσει και να εξελίξει το λόγο του, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερα εξωτερικά ερεθίσματα. Η σημαντικότερη ηλικία για την ανάπτυξη της γλώσσας είναι από 1,6 έως 4,6 χρονών. Το παιδί στην ηλικία των 5 ετών πρέπει να έχει μία κατανοητή ομιλία.

Βέβαια, κάθε παιδί είναι διαφορετικό και γι’ αυτό μπορεί να υπάρξει κάποια διακύμανση σχετικά με το χρόνο που κατακτά κάποια δεξιότητα, ωστόσο ο μέσος όρος σημαίνει κάτι και ειδικά αν έχει περάσει εξάμηνο και το παιδί δεν παρουσιάζει πρόοδο, τότε θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός.

Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά στάδια ανάπτυξης που βασίζονται στο μέσο όρο. Εάν το παιδί σας αποκλίνει από αυτόν το μέσο όρο ή αν παρατηρήσετε κάτι ανησυχητικό στην ανάπτυξή του, τότε επικοινωνήστε με τον παιδίατρό σας. Ωστόσο, για θέματα που αφορούν ειδικά την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, μπορείτε να απευθυνθείτε για συμβουλές σε Λογοθεραπευτές.

 

Έως 12 μηνών

 • Το μωρό αντιδρά στους ήχους
 • Έχει βλεμματική επαφή.
 • Αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας του.
 • Χαμογελά όταν του μιλάτε.
 • Ανταποκρίνεται στο όνομά του.
 • Γυρίζει το κεφάλι του προς την πηγή των ήχων.
 • Διαθέτει κάποιο βασικό λεξιλόγιο.


Έως 2 χρονών

 • Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 20-50 λέξεις.
 • Υπακούει σε απλές εντολές.
 • Χρησιμοποιεί δύο λέξεις για να σχηματίσει φράσεις.
 • Χρησιμοποιεί συμβολικά διάφορα παιχνίδια (π.χ τάισμα μωρού κ.α).

 

Έως 3 χρονών

 • Απαντάει σε ερωτήσεις.
 • Κάνει απλές προτάσεις.
 • Μπορεί να παρακολουθήσει ένα διάλογο.
 • Του αρέσουν τα παραμύθια και τα παρακολουθεί με ευκολία.
 • Κάνει ερωτήσεις.

Έως 4 χρονών

 • Απαντάει σε όλα τα είδη ερωτήσεων.
 • Γίνεται κατανοητό και από ανθρώπους που δεν γνωρίζει.
 • Η ομιλία του πλησιάζει περισσότερο σε αυτή των ενηλίκων όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό.
 • Διηγείται τις εμπειρίες του.Σαραντοπούλου Κωνσταντίνα

Λογοθεραπεύτρια 

Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων

Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος