Ειδικοί θεραπευτές - Συνεργάτες


Επιστημονική διευθύντρια στο κέντρο Αχαρνών.
Απόφοιτη του τμήματος ψυχολογίας από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002).
Συνεργάτης των κέντρων «Λόγος και Γραφή» από το έτος 2000.
Εξειδίκευση στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία
και στη διάγνωση-αποκατάσταση αναπτυξιακών διαταραχών.
Μέλος του συλλόγου ελλήνων ψυχολόγων.


Ομόρρυθμο μέλος εταιρείας:
Γρηγορόπουλος Ιωάννης


 Ειδικοί Θεραπευτές

Παιδοψυχίατρος:
Ζούρος Νικόλαος

Λογοθεραπευτές:
Σταμάτη Νίκη
Σαραντοπούλου Κωνσταντίνα

Εργοθεραπευτής:
Αναστασάκης Αναστάσιος

Ειδικοί Παιδαγωγοί:
Βογιατζή Μαρία
(Ψυχολόγος)
Τσιμιτσέλης Ιωάννης (Ε
ιδικός παιδαγωγος)

Ψυχολόγοι:
Βογιατζή Μαρία
Μάντζιου Βασιλική

Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του κέντρου:
Οικονόμου Ειρήνη


 Συνεργάτες


Εποπτεία:
Βογινδρούκας Ιωάννης
Λογοπεδικός Phd


Υπεύθυνη Εποπτείας στην Ειδική Μάθηση:
Γιαννουσά Ελπίδα

Υπεύθυνη Εποπτείας στην Εργοθεραπεία –
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές –
Αισθητηριακή ολοκλήρωση:
Γκοράκη Βικτώρια
 


Παιδίατρος:
Οικονόμου Αθανάσιος


"Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής