Αυτονόμηση και Κοινωνικοποίηση

Ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την ομαλή ένταξη του παιδιού στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον στο μέτρο των δυνατοτήτων του και της υποκείμενης διαταραχής.
Η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στις αρχές της μεθόδου accompagnement (συνοδεία).
Ενδεικτικά αναφέρονται οι δραστηριότητες κυκλοφοριακής αγωγής, αυτόνομης διαβίωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού.


Εργοθεραπεία


 - Η θεραπευτική παρέμβαση αφορά την:
- Ανάπτυξη και βελτίωση της λεπτής και αδρής κινητικότητας και συντονισμό των κινήσεων.
- Βελτίωση και απόκτηση των βασικών αναπτυξιακών δεξιοτήτων
- Εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής
- Ανάδειξη της απαραίτητης συμπεριφοράς για την ομαλή κοινωνική ένταξη


Ειδική Μάθηση
-  Διάγνωση και ειδική παρέμβαση σε:

Παιδιά με δυσλεξία
- Παιδιά με περιορισμένες δυνατότητες ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραιτήτων για την ομαλή ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
- Παιδιά με διγλωσσία
- Παιδιά με χαμηλή σχολική επίδοση η οποία είναι δευτερογενής και σχετίζεται με την ύπαρξη άλλων δυσκολιών και διαταραχών.Ειδική αγωγή
- Εκπαίδευση, ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών και των παράλληλων αναπτυξιακών λειτουργιών του παιδιού έτσι ώστε να υποβοηθηθεί κατάλληλα στην προσπάθεια του να ανταπεξέλθει στις ανάγκες πλαισίων συστηματικής αγωγής και εκπαίδευσης.

- Προετοιμασία του παιδιού προσχολικής ηλικίας με ανωριμότητα για την είσοδό του στο σχολείο.


Ψυχολογική / παιδοψυχιατρική παρέμβαση
- Διάγνωση και θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους
- Αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών
- Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σε δευτερογενείς ψυχολογικές καταστάσεις
- Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών – εφήβων
- Χορήγηση ψυχολογικών δοκιμασιών (ψυχομετρικά τέστ, τεστ προσωπικότητας)


Οικογενειακή παρέμβαση
- Ατομική ψυχοθεραπεία γονέων
- Οικογενειακή ψυχοθεραπεία
- Συμβουλευτική οικογένειας
- Υποστήριξη οικογενειών σε κρίση


Ομάδες γονέων

- Εκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς


"Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής