Μαθησιακές δυσκολίες (ποιές είναι & πώς αντιμετωπίζονται)

Οι Μαθησιακές δυσκολίες είναι νευρολογικές διαταραχές και συμβαίνουν όταν οι επιδόσεις ενός ατόμου είναι πολύ πιο χαμηλά από το αναμενόμενο επίπεδο σε σχέση με τη νοημοσύνη του, την ηλικία του και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που είχε.
Πιο συγκεκριμένα είναι διαταραχές που έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα χρήσης του προφορικού και του γραπτού λόγου, στους μαθηματικούς υπολογισμούς και στη διατήρηση της προσοχής.

Ποιες είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών. Οι πιο συχνές είναι οι εξής:
Δυσκολίες λόγου και ομιλίας
Το παιδί δυσκολεύεται στην παραγωγή και στην κατανόηση του προφορικού λόγου. Ενδέχεται να έχει προβλήματα στην άρθρωση, στην έκφραση ή και στην κατανόηση των λεγόμενων του ομιλητή.
Δυσκολίες γραπτού λόγου – Δυσλεξία
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δυσκολίες του παιδιού σχετικές με την ορθογραφία, την παραγωγή γραπτού λόγου αλλά και με την ανάγνωση.
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα
Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες δε μπορούν να ολοκληρώσουν εύκολα μια εργασία καθώς η προσοχή τους στρέφεται εύκολα σε κάποια άλλη δραστηριότητα. Συχνά φαίνεται να μη δίνουν προσοχή στον ομιλητή και να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Η συμπεριφορά του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στην κίνηση είναι βιαστική και αδέξια. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα μάθησης.

Πώς και πότε εμφανίζονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι εγγενείς στο άτομο. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν στο παιδί από τη γέννησή του. Ωστόσο δεν αναγνωρίζονται συνήθως μέχρι να πάει το παιδί σχολείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν ένα παιδί διαγνωσθεί με κάποια από τις μαθησιακές δυσκολίες αυτό δε σημαίνει ότι:
• Το παιδί αυτό δε θα καταφέρει ποτέ να μάθει.
• Το παιδί αυτό έχει νοητική καθυστέρηση ή χαμηλή νοημοσύνη.
• Το παιδί αυτό είναι τεμπέλικο και δε θέλει να μάθει.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ
Όταν ένα παιδί διαγνωσθεί με κάποια από τις μαθησιακές δυσκολίες αυτό σημαίνει ότι:
• To παιδί αυτό έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο μάθησης
• Το παιδί αυτό θέλει κάποια βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.
• Το παιδί αυτό δεν είναι τεμπέλικο, ούτε βαριέται, απλώς δουλεύει διαφορετικά από κάποια άλλα παιδιά.


Ποίος τομές ειδικεύεται στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι έργο του ειδικού παιδαγωγού. Ο ειδικός παιδαγωγός ειδικεύεται στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών και είναι το πλέον κατάλληλο άτομο που μπορεί να κατανοήσει τις δυσκολίες του παιδιού και να το βοηθήσει να τις αντιμετωπίσει και να τις βελτιώσει.

Το πρόγραμμα ειδικής μάθησης στο κέντρο "Λόγος & Γραφή"

Το πρόγραμμα ειδικής μάθησης απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Το παιδί παρακολουθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα του οποίου η διάρκεια, η συχνότητα και η στοχοθεσία καθορίζονται από τις ανάγκες του παιδιού.

Το πρόγραμμα συνήθως περιλαμβάνει:
• Εκπαίδευση στην ανάγνωση
• Φωνολογική ενημερότητα
• Εκπαίδευση στην ορθογραφία
• Εκπαίδευση στη γραμματική
• Ενίσχυση της κατανόησης τόσο ενός γραπτού όσο και ενός προφορικού κειμένου.
• Ενίσχυση της παραγωγής λόγου τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο.
• Εμπλουτισμός ιδεών
• Εμπλουτισμός λεξιλογίου
• Εκμάθηση σωστής συντακτικής δομής προτάσεων.
• Εκμάθηση των παιδιών να οργανώνουν μόνα τους την ύλη των μαθημάτων μέσα από τη χρήση σχεδιαγραμμάτων.

Τμήμα Ειδικής Μάθησης
"Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής
Βογιατζή Μαρία
Ψυχολόγος –Ειδικός Παιδαγωγός