Διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου

Λογοθεραπεια είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου φωνής ομιλίας, σε παιδιά και ενήλικες, εξελικτικής, νευρολογικής ή λειτουργικής αιτιολογίας.Ο Λογοθεραπευτής παρεμβαίνει στις ακόλουθες διαταραχές:
• Αρθρωτικές ή φωνολογικές διαταραχές
• Ειδική γλωσσική διαταραχή
• Γλωσσική εξελικτική διαταραχή
• Γλωσσική καθυστέρηση
• Νοητική υστέρηση
• Διαταραχή φάσματος αυτισμού
• Σύνδρομα
• Αφασία, δυσφασία, δυσαρθρία
• Διαταραχές ροής λόγου (τραυλισμός, ταχυλαλία)


Ο Λογοθεραπευτής ασχολείται με διαταραχές σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας: φωνολογία, μορφολογία, σημασιολογία, πραγματολογία του λόγου.

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση αρχίζει με μια πλήρη αξιολόγηση που βασίζεται σε διαγνωστικά εργαλεία, κατόπιν γίνεται ο σχεδιασμός του θεραπευτικού πλάνου.

Αργότερα ελέγχεται η επίτευξη των εκάστοτε στόχων και η αποτελεσματικότητα του εποπτικού υλικού και ανά περιοδικά διαστήματα ενημέρωση των γονέων ώστε να ακολουθούν και εκείνοι στο σπίτι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τέλος συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την καλύτερη ένταξη και μαθησιακή επίδοση του παιδιού στο σχολείο.


Τμήμα Λογοθεραπείας
"Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής
 Οικονόμου Γεωργία
Λογοθεραπεύτρια