Θεατρικό παιχνίδι: ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη

 Το θεατρικό παιχνίδι ταξιδεύει τα παιδιά στην ουσία της τέχνης και τους μιλά στην γλώσσα του θεάτρου. Πρόκειται για μια ψυχοπαιδαγωγική και καλλιτεχνική - θεατρική διαδικασία και μέθοδο, που δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να παίζουν και να επικοινωνούν στην ομάδα με βάση τις ανάγκες τους , κινητοποιώντας την έμπνευση ιδεών και την φαντασία τους.

 Το θεατρικό παιχνίδι συμβάλλει στην ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη , τη σωματική κίνηση και έκφραση των παιδιών. Καλλιεργεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και αναπτύσσει αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στην ομάδα. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλίας , εντείνει την αυτοπεποίθησή τους, προωθεί την ομαδοσυνεργατική διαδικασία.

Ακόμη, αναπτύσσει το αισθητικό και καλλιτεχνικό τους κριτήριο και βοηθά ιδιαίτερα στην γλωσσική τους ανάπτυξη.

 Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει: μουσικοκινητικά παιχνίδια, αφήγηση και δραματοποίηση παραμυθιού, αυτοσχεδιασμό, μυθοπλασία-εργαστήρι γραφής, κατασκευή κούκλας και εμψύχωση, εικαστικές κατασκευές ( θεατρική μάσκα-αυτοσχέδιο κοστούμι).

Τα παιδιά παίζουν και μοιράζονται την χαρά της δημιουργικής έκφρασης με την ομάδα, ενώ παράλληλα γνωρίζουν την μαγική τέχνη του θεάτρου μέσα από το παιχνίδι!

 Τμήματα για παιδιά και εφήβους Υπεύθυνη προγράμματος:
Μαρία Μαλταμπέ,
Ηθοποιός - Εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής.