Νέο τμήμα: Ομάδα καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ)


Το τμήμα καλαθοσφαίρισης αφορά κυρίως μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με το άθλημα. Κατ’ εξαίρεση, ενσωματώνονται παιδιά τελευταίων τάξεων του Δημοτικού.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αδρής κινητικότητας, του συντονισμού, η κοινωνικοποίηση, η ψυχο-κινητική εκπαίδευση, η ανάδειξη ομαδικού πνεύματος και η κινητική στόχευση.

Είναι σημαντικό, μέσα από τον αθλητισμό να ενισχυθεί το συνεργατικό πνεύμα, η άμιλλα, η διαχείριση της νίκης και της ήττας

Η προπόνηση λαμβάνει χώρα σε ανοικτό γήπεδο του Δήμου μας και διαρκεί μία ώρα εβδομαδιαίως.


Υπεύθυνος προγράμματος:
Αναστασάκης Αναστάσιος,
Εργοθεραπευτής