Συμβουλές για το σπίτι που για παιδιά με διαταραχές ρυθμού/ταχυλαλιά

Συμβουλές για το σπίτι που αφορούν κυρίως παιδιά με διαταραχές ρυθμού/ ταχυλαλιά και περιλαμβάνει βασικά σημεία για την ανάγνωση για το Σχολείο κα την ανάγνωση παραμυθιού για μίμηση.


Ανάγνωση για το Σχολείο:
1. Πρώτα διαβάζει μόνο του παιδί ό,τι έχει για ανάγνωση, όπως μπορεί.

2. Μετά του διαβάζετε εσείς το κείμενο.

3. Μετά διαβάζετε μαζί ταυτόχρονα το κείμενο.

4. Μετά διαβάζετε μία εσείς και μία το παιδί εναλλάξ, πρόταση-πρόταση όλο το κείμενο, με σκοπό να σας μιμηθεί.

5. Στο τέλος διαβάζει μόνο του το κείμενο.

Ανάγνωση παραμυθιού για μίμηση:

· Διαβάζετε εσείς στο παιδί το κείμενο που έχετε διαλέξει, αφού πρώτα το έχετε προετοιμάσει καλά μόνοι σας.

· Διαβάζετε μία πρόταση εσείς και μετά ζητάτε από το παιδί να την επαναλάβει. Θέλουμε ουσιαστικά να μας μιμηθεί και να πει την πρόταση, όπως ακριβώς την είπαμε και εμείς.

· Αφού έχουμε διαβάσει μία-δύο φορές το παραμύθι κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες (π.χ. Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας;) και να τις θέτουμε με τις τεχνικές που έχουμε μάθει. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι επίσης ολοκληρωμένες (π.χ. Ο ήρωας της ιστορίας είναι …) και να προσπαθεί να τις πει όσο πιο σωστά μπορεί.

· Με τον καιρό, σκοπός μας είναι να μπορεί να μπορεί να πει προφορικά μία μικρή περίληψη του παραμυθιού, με τεχνικές που έχει μάθει μέσα από τη μίμηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
- Παίρνω αναπνοές από τη μύτη.

- Χωρίζω σε 3-4 λέξεις, είτε όταν μιλάω είτε στην ανάγνωση.

- Σταματάω πάντα στα σημεία στίξης, στους συμπλεκτικούς συνδέσμους και-κι-ή και συνήθως πριν από τα: γιατί-για να.

- Σταματάω όταν μετά πρόκειται να ακολουθήσει μια δύσκολη λέξη (προστατεύω τον εαυτό μου για να μην μπλοκάρει)

- Προσπαθώ να μιλάω απαλά, με κάπως συνεχόμενη και αργή ροή ομιλίας, καθώς και να χρωματίζω τη φωνή μου (δείχνοντας για παράδειγμα θαυμασμό-ερώτηση-απορία κ.α. ανάλογα με το περιεχόμενο της πρότασης)