Ομάδες Εφήβων & Γονέων

Ομάδες Εφήβων

 •    Ψυχοεκπαίδευση εφήβων
 •    Επεξεργασία διαφόρων θεμάτων  και προβληματισμών σε ομαδικό επίπεδο
 •  Δημιουργία ασφαλούς πλαισίου που ευνοεί την έκφραση, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση
 • Θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και δημιουργία αισθήματος ενότητας
 • Εξερεύνηση δυναμικών σε ενδο-ομαδικό επίπεδο και δημιουργική εργαλειοποίησή τους
 •  Δημιουργικός τρόπος να περνά ο έφηβος το χρόνο του, γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό του και συνομήλικούς τουΟμάδες Γονέων

 •  Ψυχοεκπαίδευση γονέων σχετικά με τα αναπτυξιακά στάδια, την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και άλλα σημαντικά θέματα
 •    Κατάκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης απαιτητικών καταστάσεων, οριοθέτησης, κ.α.
 •  Έυρεση αποτελεσματικών και κατάλληλων τρόπων επικοινωνίας, τόσο με τα παιδιά, όσο και μεταξύ γονέων
 •  Παροχή ασφαλούς πλαισίου, μέσα στο οποίο οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους και να ακούσουν τις εμπειρίες άλλων γονέων
 •    Καλλιέργεια αισθήματος ενότητας και συνεργατικής μάθησης