Πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Αγωγής

Η ψυχοκινητική αγωγή, ως παιδαγωγική πράξη, αποτελεί βάση και πυρήνα, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού. Στοχεύοντας κατά την πρακτική της στην κίνηση, τη νόηση και το συναίσθημα, προσφέρει μια σφαιρική δράση, που περιβάλλει τον συμμετέχοντα και προωθεί την πολύπλευρη ανάπτυξή του, με τρόπο φυσικό και αλληλένδετο.

Η ψυχοκινητικότητα, ως τομέας δράσης, εστιάζει στο πώς θα καλλιεργήσει παράλληλα μέσω της κίνησης, μεθοδευμένα και ταυτόχρονα ευχάριστα, γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες.        Δεν διαχωρίζει την ανάπτυξη και δεν την  τμηματοποιεί. Αντιθέτως, κάθε τομέας δεξιοτήτων δρα ως εργαλείο στήριξης και ανάπτυξης του άλλου.


 

Έτσι, συχνά, η ψυχοκινητική αγωγή ξεκινά από την κίνηση αλλά πολλές φορές καταλήγει σε αυτή. Μέσα από τις ψυχοκινητικές δραστηριότητες, το παιδί μαθαίνει να βιώνει το σώμα του, γνωρίζοντας τα μέλη του και τη διαφοροποιημένη δράση τους, οργανώνεται στο χώρο (ως προς τα αντικείμενα και τα πρόσωπα), συνειδητοποιεί την αμφιπλευρικότητα και ενισχύει την επικρατέστερη πλευρά του, γνωρίζει τις έννοιες του χώρου και προσανατολίζεται σε αυτόν, καλλιεργεί το χρονικό του προσανατολισμό και προετοιμάζεται για τη γραφή.

Σε ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ψυχοκινητικότητα, συναντάμε δραστηριότητες βάδισης, ισορροπίας, τρεξίματος, αλτικότητας, οπτικοκινητικής αντίληψης, προσανατολισμού στο χώρο και το χρόνο, κίνησης στο χώρο και χαλάρωσης, διαχείρισης υλικών και κατασκευής, επίλυσης προβλημάτων, σειράς και διαδοχής, ρυθμού, γραφισμών κ.α.  

Τα οπτικά και λεκτικά δεδομένα, οι αισθήσεις, τα διάφορα εργαλεία και ψυχοκινητικά όργανα, η μουσική, οι κάρτες, οι μαρκαδόροι και το μολύβι, το ίδιο το σώμα αυτόνομα είναι κάποια από τα μέσα και τους οδηγούς στη διαδικασία ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης σκέψεων, εσωτερικών καταστάσεων και κίνησης.

Οι ομαδικές, δυαδικές ή παράλληλες ατομικές δράσεις ενδυναμώνουν την αυτοεκτίμηση, την επιμονή, την αλληλεπίδραση και συνεργασία και συμβάλλουν σε μια πιο δομημένη προσωπικότητα, που δρα με μεγαλύτερη επίγνωση των δεδομένων, καλύτερο σχεδιασμό και μεθοδικότητα.

 

Ο παιδαγωγός του προγράμματος

ΚΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ