Επιστημονικό έργο

Διεπιστημονική ομάδα
Το κέντρο «Λόγος και Γραφή» εισήγαγε τη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας στον ιδιωτικό τομέα. Μία πλήρης ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων συνεργάζεται, αναλύει, προτείνει, συναποφασίζει για τον σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος και την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Στόχος είναι η σύνθεση των απόψεων μέσα από τη διατήρηση της διαφορετικότητας του ρόλου. Η διεπιστημονική ομάδα συνεδριάζει ανά δεκαπενθήμερο. Ο παιδοψυχίατρος είναι ο υπεύθυνος ιατρός του κέντρου και έχει την ευθύνη της τελικής διάγνωσης.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
Λειτουργεί εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας που περιγράφει επακριβώς το ύφος, το σύστημα κανόνων και τις συνθετικές πρακτικές μέσα από τις οποίες οι πολύπλευρες επιστημονικές προσεγγίσεις συμπληρώνονται μεταξύ τους.

Αρχές και μέθοδοι
Αρχή του κέντρου είναι να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι περιττές και δαπανηρές αξιολογητικές εξετάσεις και οι πολυσέλιδες και κουραστικές επιστημονικές αξιολογήσεις. Στοχεύουμε στην ουσία που για μας είναι η προσωπική επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς υγείας και εκπαίδευσης.

Εφαρμόζονται οι πλέον αξιόπιστες θεραπευτικές μέθοδοι οι οποίες σε κάθε τμήμα είναι διαφορετικές. Επιλέγονται μέθοδοι που είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές και εφαρμόζονται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Είναι βασισμένες στις αρχές της δομημένης εκπαίδευσης (teacch), σε εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας (makaton, pecs) και στις αρχές της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (sensory intergration).

Αρχή μας είναι να παρακολουθούμε τις επιστημονικές εξελίξεις και είμαστε ανοικτοί σε νέα δεδομένα. Κάθε νέα μέθοδος αξιολογείται και εντάσσεται στο επιστημονικό προφίλ της εταιρείας εφόσον διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της και μπορεί να ταιριάξει με τη δομή του κέντρου.

Στα τμήματα λόγου και μάθησης πέρα των αξιολογητικών τεστ και θεραπευτικών μεθόδων που κυκλοφορούν, τα κέντρα «Λόγος και Γραφή» έχουν δημιουργήσει μέσα από τις ανάγκες που προέκυψαν όλα αυτά τα χρόνια, το δικό τους πλούσιο υλικό το οποίο αριθμεί πολλούς τόμους και δεν κυκλοφορεί στην αγορά.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι συγκεκριμένοι, βραχυπρόθεσμοι και εφικτοί. Τίθενται με βάση τη διάγνωση, τις δυνατότητες του παιδιού, την ηλικία, το τμήμα παρέμβασης, τις νέες επιστημονικές μεθόδους, την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ουσιαστική αξιοποίηση της γνώσης στην καθημερινή ζωή. Γνωρίζουμε ότι το ίδιο το παιδί διαφοροποιεί την εικόνα του και επικεντρώνουμε πρώτα στην προαγωγή της σχέσης μαζί του και μετά στη μέθοδο που επιλέγουμε να εφαρμόσουμε.


Συνεχής εκπαίδευση
Οι θεραπευτές του κέντρου «Λόγος και Γραφή» έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς εξειδίκευσής τους.

•  έχουν συμμετάσχει με ευθύνη της εταιρείας σε επιμορφωτικά σεμινάρια για τις μεθόδους που έχουν επιλεγεί να εφαρμόζονται.

•  έχουν συμμετάσχει στις εσωτερικές ημερίδες της εταιρείας με την πρόσκληση επιλεγμένων επιστημόνων.

•  υπάρχει σταθερή εποπτεία από έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες.

•  λειτουργεί μονόδρομος καθρέπτης για επιπλέον εκπαίδευση."Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής