Επικοινωνία


Σωτηρία Κεχρή και Σια Ο.Ε.
"Λόγος & Γραφή"
Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Αχαρνών 

👉 Αγίας Τριάδος 1,  Αχαρνές τηλ. 2102477836 τ.κ 13674
- Λογοθεραπεία
-Εργοθεραπεία
-Ειδική Αγωγή
-Κοινωνικές Δεξιότητες
-Επιστημονικές Εκδηλώσεις
- Επιμορφωτικά Προγράμματα 

👉Αριστοτέλους 178, Αχαρνές τηλ.2102407201 τ.κ 13674
-Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική
- Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και εφήβων 
-Θεραπεία Οικογένειας
-Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες
-Επαγγελματικός Προσανατολισμός
-Ομάδες εφήβων & Ομάδες γονέων