Επικοινωνία


Σωτηρία Κεχρή και Σια Ο.Ε.
"Λόγος & Γραφή"
Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης Αχαρνών 
Πάρνηθος και Μητρομάρα 2
13674 - Αχαρνές
τηλ.: 210 24 07 201 - φαξ.: 210 24 07 919
info@logoskaigrafi.gr

www.logoskaigrafi.gr