Λογοθεραπεία

Η θεραπευτική παρέμβαση αφορά δυσκολίες που έχουν να κάνουν με:


›› καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου

››
άρθρωτικές και εκφραστικές δυσκολίες

››
δομή και περιεχόμενο

››
ρυθμός (τραυλισμός, ταχυλαλία)

››
επικοινωνιακή συναλλαγή

››
διγλωσσία, ανεπαρκές γλωσσικό πρότυπο

››
οργανικές νευρολογικές παθήσεις (δυσφασία, βαρηκοϊα, σχιστίες)

››
άλλου τύπου δυσκολίες (εκλεκτική αλαλία)(Οικονόμου Γεωργία, Λογοθεραπεύτρια)


"Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής