Εργοθεραπεία

›› ψυχοκινητική καθυστέρηση
›› δυσκολίες λεπτής και αδρής κινητικότητας
   (δυσπραξία, αδεξιότητα, μη εγκατεστημένη πλευρίωση)
›› δυσκολίες στον οπτικοκινητικό συντονισμό
›› βελτίωση των βασικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων
›› εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής
›› ανάδειξη κατάλληλων συμπεριφορών για την ένταξη σε ομαδικό πλαίσιο
›› προσχολικές έννοιες


Άρθρο: Τι είναι η Εργοθεραπεία και σε ποιους τομείς παρεμβαίνει
(Αναστασάκης Αναστάσιος, Εργοθεραπευτής )


"Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής