Θεραπευτικά τμήματα

Λογοθεραπεία
›› καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου
›› άρθρωτικές και εκφραστικές δυσκολίες
›› δομή και περιεχόμενο
›› ρυθμός (τραυλισμός, ταχυλαλία)
›› επικοινωνιακή συναλλαγή
›› διγλωσσία, ανεπαρκές γλωσσικό πρότυπο
›› οργανικές νευρολογικές παθήσεις (δυσφασία, βαρηκοϊα, σχιστίες)
›› άλλου τύπου δυσκολίες (εκλεκτική αλαλία)


Ειδική αγωγή
›› εκπαίδευση και καλλιέργεια σε γνωστικές λειτουργίες
›› δυσκολίες μνήμης για τις ανάγκες πλαισίων ώστε να μπορεί το παιδί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες πλαισίων συστηματικής αγωγής και εκπαίδευσης
›› βελτίωση της οργάνωσης και της συγκέντρωσης προσοχής για την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων
›› ανάπτυξη δεξιοτήτων για καλύτερη κοινωνική ένταξη (αυτόνομη διαβίωση, κυκλοφοριακή αγωγή, επαγγελματικός προσανατολισμός)
›› προετοιμασία παιδιών προσχολικής ηλικίας για την είσοδό τους στο σχολείο

          
 Ειδική μάθηση

›› δυσλεξία
›› μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με την ύπαρξη άλλων δυσκολιών
›› χαμηλή σχολική επίδοση λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων
›› καθυστέρηση στην ανάπτυξη των απαιραίτητων δεξιοτήτων για την ομαλή ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία
›› διγλωσσία, ανεπαρκές εκπαιδευτικό πρότυπο
›› δυσκολίες καθημερινής ύλης και ενισχυτική διδασκαλία

 Εργοθεραπεία
›› ψυχοκινητική καθυστέρηση
›› δυσκολίες λεπτής και αδρής κινητικότητας
   (δυσπραξία, αδεξιότητα, μη εγκατεστημένη πλευρίωση)
›› δυσκολίες στον οπτικοκινητικό συντονισμό
›› βελτίωση των βασικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων
›› εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής
›› ανάδειξη κατάλληλων συμπεριφορών για την ένταξη σε ομαδικό πλαίσιο
›› προσχολικές έννοιες

 Ψυχοθεραπεία
›› διάγνωση και αντιμετώπιση παιδοψυχιατρικών διαταραχών
›› αντιμετώπιση συναισθηματικού τύπου δυσκολιών
   (άγχος, σχολική φοβία, χαμηλή αυτοεκτίμηση)
›› αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών
   (υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, διαταραχές διαγωγής, απόσυρση)
›› ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σε δευτερογενείς ψυχολογικές δυσκολίες δυσκολίες
   (ύπνος, ενούρηση, τικς, τραυλισμός)
›› ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων
›› χορήγηση ψυχολογικών δοκιμασιών (τεστ προσωπικότητας, ψυχομετρικά τεστ )


Οικογενειακή παρέμβαση
›› δυσκολίες στη σχέση του ζευγαριού
›› διαφωνίες στον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών
   (όρια, τρίγωνα)
›› κατευθύνσεις σε ιδιαίτερες συμπεριφορές των παιδιών
   (αντίδραση, επιθετικότητα, ζήλια)
›› διαταραχές στην οικογενειακή ισορροπία και έκτακτα συμβάντα
   (διαζύγιο, ασθένεια, θάνατος, οικονομικές αλλαγές)
›› απαντήσεις στη σχέση σχολείου - οικογένειας
›› στήριξη γονεϊκού ρόλου
›› ομάδες γονέων, εκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς"Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής