Ψυχοθεραπεία

›› διάγνωση και αντιμετώπιση παιδοψυχιατρικών διαταραχών
›› αντιμετώπιση συναισθηματικού τύπου δυσκολιών
    (άγχος, σχολική φοβία, χαμηλή αυτοεκτίμηση)
›› αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών
   (υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, διαταραχές διαγωγής, απόσυρση)
›› ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σε δευτερογενείς ψυχολογικές δυσκολίες δυσκολίες
  (ύπνος, ενούρηση, τικς, τραυλισμός)
›› ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων
›› χορήγηση ψυχολογικών δοκιμασιών
   (τεστ προσωπικότητας, ψυχομετρικά τεστ )
"Λόγος & Γραφή" (Αχαρνές)
Κέντρο Επικοινωνίας, Λόγου,
Ανάγνωσης & Γραφής